Ezen oldalon található szövegek, információk, adatok, képek (általában: tartalom) az Oldal illetve szerzőik tulajdonát képezik. A szerző és a forrás föltüntetése mellett részben idézhetőek nyomtatott megjelenésekben. A szövegek részleteinek online megjelenítése a szerző és forrás megjelölése mellett, idézetként szintén megengedett, viszont élő, külön ablakban megnyíló linket kell elhelyezni amely a teljes cikkre, dokumentumra mutat. Kérjük az idézés tényéről értesítsen bennünket. További információért, és egyéb megjelenésekkor írjon emailt. mark@mozdulatmuveszet.hu

2011. április 30.

Mozdulatművészet

1912-ben induló, 20. századi modern tánc mozgalom Magyarországon, mozdulatművészet és mozgásművészet elnevezésekkel.
Dienes Valéria használta elsőként a német "bewegungskunst" fordításaként, valamint teoretikus okokból, szemben a mozgásművészet elnevezéssel.
A mozgásnak (általános értelmű kifejezés) olyan jelenségeket nevezünk, melyeknek fizikai oka van, szemben a mozdulattal (szűkített értelmű kifejezés), amely olyan mozgás melynek célja van, vagyis pszichikai valóságunkkal terhelt, töltött, telített mozgás.
A műfaj az európai modern tánc mozgalom magyar megfelelője, sajátságosan magyar fejlődési iránnyal. Iskola-alapítói önálló módszereket alkalmaztak.
1948 és 1951 közt a baloldali kultúrreform osztályidegen (burzsoá-dekadens, a szocialista embertípustól idegen, pesszimisztikus, spirituális, stb.) művészetnek nyilvánította (szemben a haladó hagyományokkal, mint néptánc és balett), és rendeletekkel, intézményrendszerének felszámolásával, valamint a szakmai szervek elítélésének bevonásával, ellehetetlenítette a művelését.
A korszak szakmai és szakmapolitikai csúcsszerve a Táncszövetség mondta ki szakmaiatlanságát, és művelőit egyszerűen csak dilletánsnak minősítette.

"Ennek érdekében a mozgásművészetet nyilvánosan reakciós irányzatnak nyilvánítjuk, amelynek a mi épülő tánckultúránkban helye nincs sem egészében, sem részleteiben. Ezt a kérdést a közvélemény elé visszük, nyilvános ankéton és a sajtón keresztül." - részlet a mozgásművészetet kiértékelő minisztériumi ülés jegyzőkönyvéből. 1950. július

A politika és szakmapolitika beavatkozásából - a "betiltásból" - származó "rögzült redukciók" vagy nevezzük egyszerűen előítéleteknek, sokféle formában továbbélve, gátolják mind a mai napig a táncszakma egészséges kommunikációját és fejlődését, és szakmai szinten kihat azóta is minden újító táncműfajra. A mindenkori táncszakma képviselői között ismétlődő "tradíció kontra progresszió" vita keretében ismétlődik mindaz, ami akkor a modern tánc teljes tiltásával ért véget.
A mozdulatművészek közül sokan szakmai - és sokan politikai - "átnevelés" után, mégis munkásságukkal gazdagították a magyar táncművészet egészét, és a műfaj sajátos, főként pedagógiai, módszertani, és táncelméleti tapasztalatait átültették más műfajokba is.
Sokan illegálisan vagy legálisan más szakterületeken folytatták tovább munkásságukat (sport, egészségügy, gyermekpedagógia, táncelmélet, tánctudomány), így lehetséges, hogy a műfaj gyakorlata nem veszett el teljesen. De a színpadi ága 1980-as évekig elhalt.
A műfaj és művelőinek rehabilitációja a mai napig nem történt meg se szakmai, se politikai téren.
Mára tradicionális modern magyar táncművészetnek is nevezhetjük e műfajt.

Ma a hivatásos táncéletben  az Orkesztika Alapítvány és a Magyar Mozdulatművészeti Társulat képviseli a műfajt.

A Tánc Világnapjára 2011

A Tánc Világnapjára - hivatalos üzenet 2011. április 29. - Nemzetközi Tánc Tanács CID

http://www.facebook.com/notes/fenyves-m%C3%A1rk/a-t%C3%A1nc-vil%C3%A1gnapj%C3%A1ra-hivatalos-%C3%BCzenet-2011-%C3%A1prilis-29-nemzetk%C3%B6zi-t%C3%A1nc-tan%C3%A1cs-cid/10150145484858133

Dienes Maya: Magyar Mozdulatművészeti Társulat - Babits - est (2011.04.10.)

Babits est
Magyar Mozdulatművészeti Társulat
http://www.mozdulatmuveszet.hu/m1/babits.htm 
2011. április 10.  
Erzsébetligeti SzínházA költészet napján,április 11-én sokan szavaltak József Attila verseket. Így van ez rendjén hiszen az ő születésnapját választottuk a költészet napjára. Bár sok más költőre is elmékezünk ezen a napon. Így tette ezt a Magyar Mozdulatművészeti Társulat,mely Babitsra emlékezet még pedig különleges művészi formában: az elhangzott versek többségét tánccal, zenével kisérték felelevenítve ezzel a magyar kultúrtörténet, a magyar tánctörténet fontos alakjának, Dienes Valériának a gondolatát és emlékét. Mindez az Erzsébetligeti Színházban történt Mátyásföldön (?) ami nekem a főváros másik végén van. 

Babits est (fotó: Nagy Ágnes)

De örültem hogy elmentem és szép élmény volt számomra és még kb. 100 néző számára. Kis színház és lelkes közönség művészi előadással emlékezett. Társulat munkája megérdemelt volna nagyobb propagandát főleg az egyetemi hallgatók körében akár az ELTE-n akár a Katolikus Egyetemen. És vajon tényleg nincsenek a magyar gazdagok között a magyar kulturális múltat támogatók, szponzorálók -ha már az állam erről a területről is kivonult?  

Hasznos irodalom

itt találhattok irodalmat:
http://mozdulatmuveszet.hu/tartalom/irasok.htm