Ezen oldalon található szövegek, információk, adatok, képek (általában: tartalom) az Oldal illetve szerzőik tulajdonát képezik. A szerző és a forrás föltüntetése mellett részben idézhetőek nyomtatott megjelenésekben. A szövegek részleteinek online megjelenítése a szerző és forrás megjelölése mellett, idézetként szintén megengedett, viszont élő, külön ablakban megnyíló linket kell elhelyezni amely a teljes cikkre, dokumentumra mutat. Kérjük az idézés tényéről értesítsen bennünket. További információért, és egyéb megjelenésekkor írjon emailt. mark@mozdulatmuveszet.hu

2012. január 3.

2012 - 100 éves a Mozdulatművészet - Fenyves Márk

1991-ben alapította Dr. Dienes Gedeon az Orkesztika Alapítványt azzal a reménnyel, hogy keretéül szolgálhat a magyar hagyományú modern tánc – az 1948 és 1950 közt elnémította MOZDULATMŰVÉSZET és ORKESZTIKA különböző formációinak és Dr. Dienes Valéria életművének. 1998 óta szervezem az alapítvány életét, ekkor született meg a Mozdulatművészek Háza gondolata is, mely 2001-ben az önálló Mozdulatművészeti Stúdióban valósult meg. 2004 óta, Gedeon engedélyével, az 1912-ben alapított Orkesztika Iskola jogutódjaként.
Én Pécsre jártam a művészetibe, képzőművészként. Egy tánc-képző-zeneművészeti képzőintézménybe ahol alapból adott volt a lehetőség, hogy más művészeti irányokat is megismerjek. A szerelem kezdete az a nap volt mikor Eck Imre (aki szerintem a 20. századi magyar modern tánc egyik csúcsa) darabjában Uhrik Dórát láttam táncolni. 1991-ben a sors akaratából a MOME-n egy orkesztika tanfolyam plakátja jött szembe. Úgy éreztem ez kell nekem, és 20 éve élek egy másik világban. Sokakkal dolgoztam együtt, sokféle irányból. Példaképeim mégis Mozdulatművész tanáraim az „őrzők” akik átmentették számunkra azt a sok tudást ami a háború előtti iskolákat jellemezte, és a hit mellyel munkájukat végezték, akár kultúr- vagy politikai trendekkel szemben, tiltott művészetként is. Dr. Dienes Gedeon, Berczik Sára, E. Kovács Éva, Szöllősi Ágnes, Kármán Judit.
2008 óta a Tagló utcában működik a stúdió, immáron 600 m2 teljes funkciókkal, a táncóráktól a nyilvános gyűjteményig. De itt működik Pálosi István vezetésével a Magyar Mozdulatművészeti Társulat, melynek művészeti Igazgatója vagyok. Rengeteg anyagi nehézséggel persze. De keressük azokat a támogatókat - az intézményes pályázatokon kívül is – akik a 100. éves magyar hagyományú modern tánc -  a Mozdulatművészet ügyét – idén konkrétan a fennmaradását támogatnák.
Részesei vagyunk a kortárstánc világnak még ha az élő hagyomány okán ki is lógunk a sorból. Ez egy furcsa - látszólagos ellentmondás. Mint legidősebb magyar iskola felelősséget érzünk a mai táncművészettel kapcsolatban, és nem csak a hivatásos, hanem az amatőr területen is. Nyitott próbatermet üzemeltetünk, mentorális programot, fesztivált, stb. ...
13. éve rendezzük már meg január első hetében a SzólóDuó Nemzetközi Tánc Fesztivált – a rövid koreográfiák szakmai fórumát, ahol mindig érhet mindenkit meglepetés. Hogy még mindig létezik az pusztán a személyes hitünknek köszönhető és a támogatóknak, akik a pénzügyi szűkös forrásokat biztosították.
Most a 100. év sokféle programot ígér, érdemes bennünket nyomon követni az online fórumokon (facebook és a mozdulatmuveszet.hu). Ma a Dienes féle mozdulatkórus mozgalom újraindulásán dolgozunk, amire szeretettel várjuk az eltökélt táncszerelmesek jelentkezését.
Gyűjteményünk, a Mozdulatművészeti Gyűjtemény talán ma a legnagyobb magángyűjtemény ezen a téren. A feldolgozás függvényében – melyet 1995 óta Gedeonnal - majd az ő halálával - egymagam végzek, ha úgy tetszik szerelemből. Támogatás erre a célra – állami intézményrendszeren kívül – NINCS. 
Több ezer dokumentum szisztematikus digitalizálása zajlik jelenleg. Menteni kell ami menthető! A gyűjtemény legértékesebb része Dr. Dienes Valéria mozdulatművészeti hagyatéka - 1912 óta egyben lévő több ezer dokumentumot, fotót, kéziratot jelent. Folyamatosan gyarapodunk a ma irányában is - hol idős hölgyek ajánlják fel féltve őrzött táncanyagukat, hol mai táncosok osztják meg rajtunk keresztül a szakmával és a nyilvánossággal munkásságukat.
Amíg az EMBER (anatómia, lélek, stb) nem alakul annyira át, hogy másképp lássam, az én hitem talán abban a dienesi gondolatban mondható el - ami így szól: 

… Kezdetben volt a mozdulat, és a mozdulat maga volt az élet...

Vagyis vannak trendeken és színeken, ízeken felülálló – közös emberi dolgok.
Nekem a Mozdulatművészet ezt az Életet jelenti.
Fenyves Márk, Mozdulatművész – orkesztész, táncelméleti szakember

magamról még:

Fiatal korom óta az érdeklődésem kettős. Mindig két nagy terület között cikázott. 
Művészet és tudomány. 
Ráció és Kreáció.
 

Vizualitás:
A vizuális művészetek nagyon korán szerepet kaptak az életemben. Egy különös véletlen folytán a pécsi Művészeti Szakközépiskolában kötöttem ki, ahol a gobleinművészet - kárpitművészet szerelmese lettem. 

Itt ért a másik művészeti terület, a Tánc első fertőzése is. A Pécsi Balett Eck Imre által fémjelzett korszakának végét személyes tapasztalással élhettem meg, mely új útra, új művészeti területre ösztönzött.
Festőművész tanárom, Valkó László nagy bánatára, az Iparművészetire jelentkeztem. De érdekelt a funkció, az alkalmazás, a gyakorlatban rejlő tapasztalás lehetősége. A másik célállomás az ELTE művészettörténet szak volt, ahová a sikeres főiskolai felvételi okán már el se mentem.
 

Mozdulat:
Az Iparművészeti Bauhaus rendszerű oktatásában, egy érdekes tanulmányra kerülhetett sor, mely végkép megkettőzte a művészeti érdeklődésem. Az egyetem keretében működött Oskar Schlemmer és a Bauhaus Színpad mintájára egy speciális műhely, melyet Tér és Mozgás fakultációnak hívtak (Tatai Mária vezetésével). A foglalkozások állandó helyszínéül pedig az un. térkísérleti laboratórium szolgált, ahol fény-, hangtechnika, videotechnika és nem utolsó sorban színpadi körülmények álltak rendelkezésre. Mozdulatművésszé válásom itt indult, fénytervezővé válásommal együtt.
Ettől kezdve személyes tapasztalataim, ha úgy tetszik empirikusan, a két művészeti területen párhuzamban sokasodtak. Első koreográfiám a Bauhaus Színpad - Rúd-táncának rekonstrukciója volt 1992 májusában, ultraviola megvilágításban. A színpadi munka során egyre nagyobb figyelemmel fordultam a világítás a fénydramaturgia felé.
A kezdetben párhuzamosan futó tanulmányok és alkotó munka, lassan összefonódott, majd az egyetem befejezése után a színpadi működésben egyenrangú lett. Mozdulati gondolataimhoz, látvány, fény, téri struktúra, speciális textíliák és jelmezek kapcsolódtak.
Így tapasztalhattam meg mindazt, amit akkor régen középiskolásként megsejtettem, és ami azóta meggyőződésemmé vált: Két olyan művészeti területről beszélünk, ahol a kommunikáció közege alapvetően vizuális információkra épül. Ahol a jelentésképzés, azonos receptorokon keresztül, azonos mechanizmusokon keresztül jön létre.
 

Tudomány és mozdulatelmélet:
A tudomány a mozdulatok művészetén keresztül talált meg újra.
Jelenleg is a XX. századi modern magyar táncművészet, a MOZDULATMŰVÉSZET gondolkodójának, Dr. Dienes Valéria életművének és hagyatékának gondozója, és egyetlen professzionális szintű fejlesztője vagyok.
Dienes Valéria 1912-től alkotta meg elméleti rendszerét, mely a valóság empirikus vizsgálatán keresztül keresi meg, és definiálja a mozdulatok sajátos törvényszerűségeit, majd ezt rendszerbe foglalja. Így teszi lehetővé az emberi mozdulatok tudományos leírását az Orkesztikát.
Dienes Valéria szavaival a Gondolat és a Mozdulat testvérek, az egyikből fakad a Tudomány, a másikból a Művészet. Mindkettő a Valóság talaján sarjad.
A Mozdulat, létezésünk egyik (ön)igazoló eszköze, a bentről megélhető, a megtapasztalható, az élményértékű Valóság.
Mindkét művészeti ágban a jelentéseknek azon rétegei érdekelnek, azokat keresem, ahol a (helyi?) kulturális, a korszaki (trend?) szintek helyett, a hatás a közös emberibe gyökeredzik.
 

Pár szó a tudományos jellegű munkákról:
Részt vettem pedagógiai programkísérletekben és művészet pedagógiai programok kidolgozásában.
A Művészet és Tudomány kulcsszavakkal fémjelzett Prohászka Műhely Szakkollégium munkájában a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
A mozdulatművészetről tartottam előadásokat egyetemi szinten, itthon és külföldön.
Az MTA – Táncművészeti Munkabizottsága számára, a Tudomány Hete 2010 rendezvény sorozat keretében referátumot tartottam a Dienes hagyatékban végzett munkámról.
1999 óta szerkesztője és kiadója vagyok a Mozdulatművészeti Sorozatnak.
Digitális hagyaték feldolgozást végzek 1999 óta, melyet két alkalommal Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjjal ismertek el. (1995 óta gondozom a Dienes Hagyatékot)
A Magyar Táncművészeti Lexikon - modern területért felelős szerkesztője, és részben írója voltam.
Voltam a Magyar Tánctudományi Társaság elnöke, és 2011-ig a Magyar Táncművészek Szövetsége elnökségében a tudományos és oktatási ügyek tagozatát képviseltem.

...
Saját-sajátos [a tánckritika által feleslegesnek  :) tekintett]
Táncrekonstrukciók:
1992 Rúd tánc (Bauhaus Bühne - O. Schlemmer)
1999 Mennyei Színjáték (1915) - Dienes Valéria („lábról lábra”)
2001 Hajnalvárás (1925) - Dienes Valéria - Bárdos Lajos (1928-as verzió – teljes dokumentációs kutatás és lejegyzések)
2003 Kezek tánca (1920-as évek) - Szentpál Olga (érzelmi alapú rekonstrukció - új koreográfia)
2003 Halál és a lányka (1941) - Berczik Sára (szemtanú „lábról lábra”)
2003 Ötszólamú fúga (1941) - Berczik Sára (szemtanú „lábról lábra”)
2003 Koncertetűd fátyollal (1946-1965) - Berczik Sára (szemtanú „lábról lábra” és video dokumentum)
2004 Föld - Elemek táncszvit (1943-1946) E. Kovács Éva koreográfiái (koreográfus + video dokumentum)
2004 Levegő - Elemek táncszvit (1943-1946) E. Kovács Éva koreográfiái (koreográfus + video dokumentum)
2004 Víz - Elemek táncszvit (1943-1946) E. Kovács Éva koreográfiái (koreográfus + video dokumentum)
2004 Tűz - Elemek táncszvit (1943-1946) E. Kovács Éva koreográfiái (koreográfus + video dokumentum)
2011 Két nővér (1926,1976) Mirkovszky Mária (video dokumentum)
 
2011 Hajnalvárás (1925) - Dienes Valéria - Bárdos Lajos (1928-as verzió – teljes dokumentációs kutatás és lejegyzések) A miskolci Balázs Győző Református Líceum növendékeivel
2001 -2011 LOIE FULLER (1900) (fotó dokumentáció és a fátyoltechnika ismerete - új koreográfiák)


Itt még a témáról: A Magyar Mozdulatművészetről 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése