Ezen oldalon található szövegek, információk, adatok, képek (általában: tartalom) az Oldal illetve szerzőik tulajdonát képezik. A szerző és a forrás föltüntetése mellett részben idézhetőek nyomtatott megjelenésekben. A szövegek részleteinek online megjelenítése a szerző és forrás megjelölése mellett, idézetként szintén megengedett, viszont élő, külön ablakban megnyíló linket kell elhelyezni amely a teljes cikkre, dokumentumra mutat. Kérjük az idézés tényéről értesítsen bennünket. További információért, és egyéb megjelenésekkor írjon emailt. mark@mozdulatmuveszet.hu

2011. május 18.

Dr. Dienes Valéria - A mozdulatművészet azért érdemel .... (1935 körül)

Dr. Dienes Valéria - A mozdulatművészet azért érdemel ....  
(1935 körül)

A mozdulatművészet azért érdemel külön fejezetet az ember nevelésében, mert az emberi alkat életműködésében a mozdulatnak egyetlenül fontos szerepe van. Minden eszméleti tudomásulvételünk, minden észrevevésünk vagy kezdődő és vázolt vagy egészen keresztülvitt mozdulatokon át történik. Ez az oka annak, hogy a mozdulatbeli finomodás, öntudatosulás, mozdulatanyagunk gazdagodása és tökéletesedése kihat az egész egyéniség megfelelő módosulására. A mozdulatpedagógiának nagyobb jövője van mint sejtjük, mert a mozdulat az egyetlen áttevő készülék, melyen át nevelő hatást gyakorolni lehet.

Ha pedig a nevelés ennyire mozdulattengelyen jár, akkor az iskolákban is nagyobb tér illetné meg a mozdulattanulmányokat, mint amennyi ma jut nekik és ezt a hiányt pótolják a mozdulatművészeti intézmények. A mozdulat ugyanis ezt a nevelő feladatát a pusztán testnevelői programmal nem tudja megoldani, bár az is mozdulatokkal dolgozik. Ebben a nevelő hatásban ugyanis az egész embert megnyilatkoztató mozdulatról, az átlelkesített mozdulatról van szó, mert csak ez tudja teljesíteni a test és lélek harmonikus együttfejlesztésének kívánalmait. Ez pedig már művészeti nevelés, hatásai nem csupán az értelem és emlékezet, hanem a kedély birodalmából valák és jellemképző értékűek. Nemcsak az áll, hogy az eszmélés mozdulatokba kíván öltözni, hanem az is, hogy a mozdulat válaszolni, visszahat és megtölti jelentésével az eszméletet. Ezeket az értékeket akarja a mozdulatművészeti nevelés már a kora gyermekkortól kezdve közkinccsé tenni. Ugyanúgy mint ahogy nem lesz az iskolában fogalmazási gyakorlatokat író minden gyermekből regényíró, nem lesz a mozdulatművészeti iskolák növendékeiből sem csupa mozdulatművész, de valamennyi átveszi a saját fejlődésére legelőnyösebb hatásokat, azt a testi és lelki harmóniát, amelyet már az athéni görög keresett és meg is talált az ősi „orkesztikában”, azaz mozdulattanulmányban.

Ezt a stúdiumot sem a testnevelői program, sem a tánctanítás nem adhatja meg s azért kell a kettőtől különválasztva kezelni a mozdulatművészetet. Osztozik a testneveléssel sok technikai feladatban, de lelkibb annál és nevelési célja nem a test, hanem a mozdulat, ez az élő valóság. Osztozik a táncművészettel a kifejező mozdulatok gyakorlásában, de célja nem a színpad, legfeljebb esetleges eredménye. Célja maga az ember és nem a másoknak való produkció.


forrás: Mozdulatművészeti Gyűjtemény - EDAR dvh-list00023 (korábban: dvh_egyeb0001.jpg)
terjedelem:  2495n
Feldolgozta: Fenyves Márk 2006
Másolta: Tariska Andrea 2006

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése